Ħames ta 'Tazzi Karta Tarot

Tifsira tal-Karta tat-Tarot, Imħabba, Maqlub u Aktar x Ħames tat-Tazzi Karta tat-Tarot: Ħames tat-Tazzi
Pjaneta: Saturnu
kliem ewlieni: Dispjaċir, Dejn Karmiku, Telf
Affermazzjoni: Inħoss ħniena tad-Divin.
Aqbeż għal:
Tifsira: Ġenerali - Imħabba - Karriera - Saħħa
Time Line: Passat - Rigal - Futur
Oħrajn: Maqluba

Ħames tat-Tazzi Tifsira

Five of Cups hija, b'xi mod, karta depressiva, li ġġorr emozzjonijiet negattivi, separazzjoni, nuqqas ta 'maħfra, ħtija u ġudizzju, kif ukoll dawk is-sentimenti skuri kollha li jitfgħuna fit-toqba tal-interrogazzjoni jew ir-riżentiment. Hija fażi emozzjonali li tiġi wara diżappunti kbar, meta niffaċċjaw ir-responsabbiltà li għandna lejn qalbna li nisimgħuha minflok ma nisimgħu lil ħaddieħor. It-telf ta 'kuntatt ma' nies oħra huwa mistenni hawnhekk, għall-fluss ta 'sentimenti ta' ġewwa jeħtieġ li jiġi riġenerat sabiex inkunu nistgħu fejqan minflok niddependu fuq xi figuri ta 'barra jew skambji emozzjonali għat-tkabbir personali. Din il-karta teħtieġ li nikbru b'mod, naraw li l-unika konnessjoni vera tagħna hija ħafna usa 'u aktar profonda minn dik ma' kwalunkwe persuna speċifika waħda, u l-impatt tagħha qatt mhu faċli. Biex negħlbu l-ostakli u t-tfakkiriet li tibgħatilna fit-triq, irridu nsibu l-maħfra u l-imħabba għat-tifel ta’ ġewwa tagħna sabiex infejqu.Scorpio maskili u sagittarius mara

Imħabba

Ir-rumanz mhux eżattament promettenti mal-Ħames tat-Tazzi fi triqtu, għax din il-karta tirrappreżenta ħtija, separazzjoni u responsabbiltajiet determinati ħażin bejn żewġ persuni. Mhux biss jirrikjedi s-solitudni, imma juri wkoll li dak li sar ħalla konsegwenzi li jridu jiġu aċċettati kif inhuma, filwaqt li jirrimarka l-importanza tar-realtà u l-konfini personali taż-żewġ persuni involuti. Għalkemm ftit li xejn tħalli lok għal laqgħat ta’ tama u enerġiji ferrieħa, din il-karta tfakkarna li rridu ngħixu fil-mument u nieħdu passi li huma meħtieġa għall-kuntentizza tagħna stess, anke jekk dan ifisser li nċedu kuntatti emozzjonali importanti ma’ nies oħra.

Karriera

L-opportunitajiet ma jiġux eżattament iħabbtu bit-tazzi vojta u t-triq tagħna mhix ċara. Five of Cups jistgħu jappoġġaw movimenti fil-karriera li huma riġidi, bla emozzjoni u stretti wisq għal qalbu, u juru n-nuqqas tagħna ta’ motivazzjoni jew interess fix-xogħol li jrid isir. Din il-karta tista’ timbottana f’intrapriżi ta’ karriera li jġegħluna nħossuna soliti meta verament nixtiequ li nkunu parti minn tim, jew nagħlqu l-bibien li ħsibna li kienu miftuħa eżatt quddiem wiċċna sabiex inkunu nistgħu naraw il-valur attwali tal-ħajja. il-mument u jaġixxu fuq impuls. Ir-rwol tiegħu mhuwiex li nħossuna ħatja jew niġġudikaw il-modi professjonali tagħna, iżda li jgħallimna kemm il-proċess kreattiv fil-ħajja tagħna huwa importanti kemm għall-kuntentizza personali tagħna kif ukoll għall-kors tal-karriera tagħna, bħala sejħa vera.

Saħħa

Five of Cups ħafna drabi huwa meqjus bħala auguri ħażin meta niġu għal kwistjonijiet relatati mas-saħħa, iżda hija verament l-opportunità tagħna li nfejqu l-qalba tal-emozzjoni li wasslet għal xi disfunzjonijiet u problemi fil-fiżjoloġija tagħna. Jista 'juri wkoll li ilna wisq żmien fl-istat ta' dwejjaq jew emozzjonijiet negattivi, u li l-piż ta 'joggling wisq fehmiet pessimisti jista' jħalli l-marka tiegħu jekk ma nbiddlux il-perspettiva u naraw x'inhu meħtieġ għall-evoluzzjoni personali. Din il-karta tirrappreżenta kwistjonijiet psikosomatiċi u dipressjoni, deprivazzjoni ta 'rqad u ħtieġa profonda ta' mistrieħ li rridu nipprovaw biex infejqu.

Ħames tat-Tazzi Maqluba

Ħamsa tat-Tazzi fil-pożizzjoni maqluba tagħha tirrappreżenta l-inkapaċità tagħna li nużaw l-emozzjonijiet negattivi tagħna għat-tkabbir sakemm ma ndurux lejn id-Divina. Tfakkarna fl-importanza tal-fidi fit-tfittxija tagħna u f’kull aspirazzjoni li ħsibna li nimpenjawha għaliha. Din il-pożizzjoni tgħidilna li wasal iż-żmien li nħallu l-passat fil-passat u nimxu 'l quddiem, minflok li nibqgħu fi stat mudlam tal-moħħ jew tal-qalb għal żmien twil wisq. Hija tfakkira biex noħorġu mill-emozzjonijiet li nġorru, naraw l-istampa akbar, u naraw dak li ħallasna minflok inħossuna ħatja. Li teħtieġ is-solitudni, iddawwarna lejn is-sors tal-għarfien u l-fehim tal-aktar ċirkustanzi iebsa li ltqajna magħhom.

Ħamsa tat-Tazzi Time Line

Passat - Ħin ta’ niket u dispjaċir jidher li wasal warajna bil-Ħames tat-Tazzi fil-passat tagħna. Jista 'jirrappreżenta pedament li mhuwiex eżattament b'saħħtu, iżda wkoll linja ta' żmien fejn nistgħu nħossu li ilna ddur fiċ-ċrieki għal xi żmien u fl-aħħar sibna mod kif noħorġu. Meta kellna ftit li xejn u tfixkelna b'diżappunt, il-mistoqsija ewlenija hija - kif ittrattajna t-telf u t-trawma u għadna marbuta minn emozzjonijiet li ma ġewx metabolizzati minkejja li l-etajiet skur tagħna issa spiċċaw.

Rigal - Din il-karta se turi fil-preżent biex tindika l-importanza li ngħaddu mill-emozzjonijiet staġnati li ilna fihom għal xi żmien. L-istat li ġġib mhux faċli imma jkun ħeles jekk nibnu biżżejjed flessibilità biex inħaddnu d-dellijiet u l-ġnub dlam tagħna mal-personalità tagħna stess. Jindika ż-żmien solitarju li qegħdin fih, l-ostakli psikoloġiċi għal fluss emozzjonali kostanti, u r-reżistenza tagħna stess għaċ-ċirkostanzi li ltqajna magħhom dan l-aħħar.

Futur - Din mhix mira li ħafna jixtiequ jaraw għall-qari futur, għax il-Ħames tat-Tazzi tħabbar il-konsegwenza ta’ azzjonijiet ħżiena li saru llum. Huwa l-ħin tal-kontemplazzjoni wara mossi li ħarrġu lill-oħrajn u lilna nfusna, u jfakkarna biex niċċekkjaw darbtejn jekk aħniex nagħżlu sew l-ambjent attwali tagħna. Huwa sinjal ċar ta’ twissija li rridu nirrikonoxxu, billi nifhmu li minkejja li rridu nilħqu xi livelli baxxi biex nogħla, m’għandniex għalfejn nagħmluh intenzjonalment meta nistgħu sempliċement nieħdu l-ħin biex nistrieħu u bil-kalma nevalwaw l-għażliet tagħna.