Tnejn minn Muniti Tarot Card

Tifsira tal-Karta tat-Tarot, Imħabba, Maqlub u Aktar x Tnejn mill-Muniti Karta tat-Tarot: Tnejn mill-Muniti
Pjaneta: Merkurju
kliem ewlieni: Duwalità, Bilanċ, Bidla
Affermazzjoni: Jien iċċentrat u b'mod flessibbli nsib bilanċ ġewwa.
Aqbeż għal:
Tifsira: Ġenerali - Imħabba - Karriera - Saħħa
Time Line: Passat - Rigal - Futur
Oħrajn: Maqluba

Tnejn mill-Muniti Tifsira

Huwa ovvju mill-immaġni fuq it-Tnejn ta 'Muniti li din il-karta tirrappreżenta għażla ta' xorta, kompitu u sfida ta 'l-Awtentiku Awtentiku wieħed biex isib il-konnessjoni u t-triq tan-nofs minflok ma jegħleb fi kwalunkwe direzzjoni. Hawnhekk, jeħtieġ li wieħed jifhem li dawk kollha f’kunflitt, jopponu lil xulxin, kif ukoll id-djalogi interjuri tagħna u l-kwistjonijiet li jeskludu lil xulxin, kollha jinżlu għal punt wieħed ta’ rispett u bilanċ reċiproku. Din il-karta teħtieġ paċenzja u tenerezza ma’ Self, għax taqa’ fuq xi waħda minn dawn iż-żewġ naħat u tagħżel preżenza waħda fid-dinja materjali ma ġġibx ħafna ġid jekk teskludi l-oħra. L-għoqda trid tinħall sabiex inkunu nistgħu naraw kif dawn iż-żewġ muniti fil-fatt joqogħdu flimkien u jingħaqdu biex jagħmlu sħaħ ferm akbar u aktar importanti. Simbolikament, huma jsostnu l-oppożizzjoni assoluta ta 'maskil u femminili, mentali u emozzjonali, attivi u passivi, u jagħtu skala ta' żmien ferm akbar minn ħafna karti oħra. L-element tad-Dinja huwa l-aktar bil-mod minn kulħadd, kif inhu, iżda b'din id-dilemma, kull sforz jieħu żmien twil sakemm l-affarijiet jiġu ċċarati u nistgħu nagħmlu xi ħaġa kreattiva, speċifika u li tintmiss.Imħabba

Għalkemm jista’ jinqala’ nuqqas ta’ ftehim, bit-Tnejn tal-Muniti nistgħu naraw li hemm xi ħaġa estremament normali f’relazzjoni bejn żewġ persuni. Din mhix il-karta tas-solitudni, iżda tista 'turi rumanzi paralleli u għażliet strambi ta' msieħba li jidhru estremament differenti mill-għażliet kollha li jidhru komuni. Filwaqt li jindika l-għoqda li għandha tinħall, tista 'titkellem dwar il-qalb magħluqa tagħna u l-mod kif iż-żewġ imsieħba jiddefendu lilhom infushom minn xulxin, bħallikieku ċertu tbenġil qatt ma ġew imsewwija u ħolqu punt stabbli ta' nuqqas ta 'ftehim li jeħtieġ li jiġi solvut.

Karriera

Two of Coins isib ruħu f'qari ta' karriera meta ma nkunux lesti li nagħmlu sejħa, speċjalment mhux waħda finali. Hawnhekk, jeħtieġ iż-żmien biex tanalizza l-għażliet kollha u naraw fejn jistgħu jwasslu, jew saħansitra naslu għal ideat ġodda li jkunu eċċitanti u kompletament differenti minn dak kollu li ppruvajna sa issa. Is-sorsi tad-dħul jistgħu jħossuhom mhux kompluti, bħallikieku għandna bżonn żewġ impjiegi biex ikollna xi ħaġa fil-kartiera tagħna li tħossha reali. L-imperfezzjonijiet għandhom jiġu mħaddna, imma fina nfusna aktar milli xi ħaġa oħra għandna nagħżlu. Nidher li ma nistgħux naraw id-dettalji kollha b’mod ċar u nagħmlu għażla awtentika bħalissa, jekk ma nieħdux biżżejjed ħin biex nitgħallmu, nespandu, u naħdmu fuq il-kapaċità tagħna li naraw l-affarijiet għal dak li huma tassew.

Saħħa

Kull qari tas-saħħa bit-Tnejn ta’ Muniti involuti juri nuqqas ta’ bilanċ f’ħajtu li jista’ jwassal għal kull xorta ta’ kundizzjonijiet fiżiċi. Huwa l-iżbilanċ ormonali kif ukoll il-funzjonament stramb tal-organi riproduttivi tagħna. L-istat fiżiku ġenerali jidher li jiddependi fuq l-enerġija wara r-relazzjonijiet tagħna, u huwa possibbli li l-persuna pjuttost litteralment tħoss li xi ħadd qed jimradha. Staqsi għat-tieni opinjoni, peress li l-iżbalji jsiru hawn u tabib jista 'jara l-inkwiet tiegħu stess aktar milli dak tal-pazjent tiegħu. Projezzjonijiet u kwistjonijiet mhux ċari mitkellma minn ħaddieħor joħolqu theddida għas-sistema tagħna, u jitfgħuna minn xatt għall-ieħor minflok ma jagħtuna stabbiltà.

Żewġ Muniti Maqluba

L-issettjar maqlub tat-Tnejn tal-Muniti juri li aħna mgħaġġlin, niġru permezz ta 'konklużjonijiet u deċiżjonijiet, u titkellem b'mod miftuħ dwar id-dell tal-personalità tagħna biss biex nuru l-essenza tan-naħa l-oħra mingħajr interpretazzjonijiet ta' sfiduċja. Jiġbidna f’direzzjonijiet opposti u jimponi l-bidla akkost ta’ kollox, għax iż-żmien ma waqafx sempliċement għax iddeċidejna li nwarrbu rasna minn xi kunflitti. Riżoluzzjonijiet huma meħtieġa, speċifiċi u apparentement urġenti, u aħna taħt pressjoni mir-relazzjonijiet u d-destin innifsu, biex nibdew inħallu dak li tħalla mħabbel għal żmien twil wisq.

Tnejn mill-Linja tal-Ħin tal-Muniti

Passat - Din il-karti tixgħel fil-passat meta rajna kemm nistgħu nkunu f'kunflitt u x'jista' jiġi solvut meta nkunu stabbli u paċenzjużi biżżejjed magħna nfusna, il-persuna l-oħra, u l-ħajja nnifisha. Jirrappreżenta l-punt li fih ma kellna l-ebda idea x'għandna nagħmlu, nagħżlu fost affarijiet li kollha dehru bħala idea tajba fil-mument. Wasal iż-żmien li nipproponu xi deċiżjonijiet importanti mill-passat, filwaqt li niftakru li dejjem kellna aktar minn għażla waħda minn fejn nagħżlu.

Rigal - Preżenti - Fil-preżent, it-Tnejn ta 'Muniti hija normalment dilemma bejn żewġ postijiet tax-xogħol, żewġ timijiet, żewġ salarji, żewġ problemi fiżiċi jew żewġ imsieħba. Dak li jidher li huwa skonnettjat verament mhuwiex u konnessjoni ovvja trid tidher sabiex nifhmu bis-sħiħ il-proċess jew fejn jista 'jwassal fil-futur. Huwa motiv li nsibu l-mument preżenti, ngħixu fil-issa, u nieqfu ossessjonaw dwar dualitajiet li m'għandhomx għalfejn ikunu ossessjonati dwar meta għandna sempliċement niġbru biżżejjed informazzjoni.

Futur - It-tfittxija tagħna għall-bilanċ tidher fil-qari futur immarkat minn din il-karta, u rridu naraw li l-għażliet attwali tagħna jwasslu għal diversi truf differenti, li kollha jħossuhom nofs triq jekk ma nimpenjawx għan-nofs bejniethom. Il-kunflitti jistgħu jikbru maż-żmien u dak il-punt ta’ perfezzjoni li lkoll infittxu jidher li jinsab eqreb minn qatt qabel iżda għadu ‘l bogħod biżżejjed biex iħalluna ħielsa għal tfittxijiet u sforzi li jaqgħu barra miż-żona ta’ kumdità tagħna.