Ħamsa tal-Muniti Tarot Card

Tifsira tal-Karta tat-Tarot, Imħabba, Maqlub u Aktar x Ħames tal-Muniti Karta tat-Tarot: Ħames tal-Muniti
Pjaneta: Ġove
kliem ewlieni: Nuqqas, Tħassib, Twemmin Limitanti
Affermazzjoni: Nara l-affarijiet kollha permezz tad-dawl.
Aqbeż għal:
Tifsira: Ġenerali - Imħabba - Karriera - Saħħa
Time Line: Passat - Rigal - Futur
Oħrajn: Maqluba

Ħames tal-Muniti Tifsira

Li tirrappreżenta l-problema ta’ Ġove li waqa’, Ħames ta’ Muniti hija karta li turi li ninsabu mwaħħlin f’ċerta sitwazzjoni u minkejja li naħdmu iebes, ma nistgħux nimxu fuq it-tarġa li jmiss tas-sellum. Din il-karta ħafna drabi hija rappreżentata bħala telf, limitazzjoni, l-ebda skop f'għemilna u l-ħidma f'tim marret ħażin. Huwa l-punt tal-karriera tagħna u tal-ħajja tagħna fejn nitħabblu fi twemmin kollettiv u nħalluhom jiddefinixxu l-limitazzjonijiet tagħna stess, mhux verament naraw li hemm opportunitajiet u impriżi oħra jekk naħsbu barra mill-kaxxa. Hemm wisq affarijiet f’moħħna li jmorru kontra x-xewqat u l-bżonnijiet attwali tagħna. Nuqqas ta’ flus u opportunitajiet jistgħu jgħajruna, iġagħluna nħossu li nistgħu wkoll naqtgħu qalbna, speċjalment jekk inkunu mdawrin b’nies negattivi li kollha tilfu s-sens ta’ tifsira tagħhom. Wasal iż-żmien li nilħqu xi tweġibiet veri fis-solitudni jew ma’ dawk li kisbu aktar, u nitgħallmu minn ċirkostanzi li kienu ġentili ma’ dawk li jidhru li huma barra mill-kampjonat tagħna, kif huma fil-ħajja tagħna għal raġuni – biex nuru lilna dak li hu tassew possibbli.Imħabba

F'qari ta' mħabba, il-Ħames tal-Muniti hija daqsxejn żgħira, xi kultant anke vendikattiva, u tgħodd id-difetti fil-personalità tas-sieħeb tagħhom meta verament għandhom ikunu qed jiċċelebraw id-differenzi. Waħda mill-persuni involuti mhix lesta li tagħmel il-pass li jmiss u dan jista’ jsir frustranti u jieħu l-kulur mir-relazzjoni meta din tkun maħsuba biex togħla għal avventura ġdida. Il-qalba tal-kwistjoni għandha tiġi eżaminata, peress li forsi l-problema mhix in-nuqqas ta 'imħabba iżda n-nuqqas ta' appoġġ biex nemmnu fl-emozzjonijiet tagħna stess. Għal dawk li huma waħedhom, din il-karta tista’ tasal biex turi li huma f’xifer li jċedu mill-imħabba b’mod ġenerali, meta ma tantx jaraw li din l-awto-protezzjoni ma tagħmilhomx ferħanin maż-żmien. Ir-riżoluzzjonijiet jinstabu f’post differenti milli naħsbu jew niddiskutu ma’ dawk li jaqsmu l-problemi tagħna.

Karriera

Kull qari tal-karriera bil-Ħames tal-Muniti biex nippreżentaw is-sitwazzjoni tagħna teħtieġ azzjoni f’direzzjoni differenti, filwaqt li fl-istess ħin tindika l-ħtieġa tal-mistrieħ. Affarijiet li kienu ripetittivi u li ma jistgħux jissolvew neħħew l-enerġija tagħna u wieħed għandu bżonn l-ispinta ta 'enerġija li ġejja minn xi ħaġa kompletament differenti, daqskemm jeħtieġ distanza mill-istess proġetti li żammewhom f'linja bla suċċess. Dan huwa mument biex niċċekkjaw qalbna għall-onestà u naraw jekk verament nixtiequ naħdmu fuq kwistjonijiet li għażilna li nkomplu, jew humiex il-bibien quddiemna dejjem jagħlqu għax irridu xi ħaġa kompletament differenti mill-ħajja u l-professjoni tagħna.

Saħħa

Five of Coins tiġi biex tħabbar il-kundizzjonijiet staġnati u kroniċi li mhux se jikbru u lanqas jonqsu dalwaqt, jew hekk jidher. Jista 'jagħti informazzjoni dwar problemi fil-griżmejn u fl-għonq, peress li l-mod tagħna kif nesprimu l-awto kreattiv tagħna mhuwiex fis-seħħ u l-ġisem tagħna tipikament jinfurmana dwar id-direzzjoni ħażina magħżula fiż-żona chakra tal-gerżuma. Il-kollettiv u soċjali m'għandux jibqa' jitpoġġa 'l fuq minn dak li hu personali u affarijiet li aħna verament passjonati dwarhom, jew is-sinjali mogħtija mill-fiżjoloġija tagħna jsiru aktar b'saħħithom u aktar koroh milli huma llum. Wasal iż-żmien li naħsbu dwar l-aktar Self naïve, teneru u kreattiv.

Ħamsa tal-Muniti Maqluba

L-issettjar maqlub tal-Ħames tal-Muniti qiegħed hemm biex juri li t-tazza tagħna hija mimlija negattività u twemmin li ġew imposti u mdawwar ta’ taħt fuq, bħallikieku nopponu x-xewqat tagħna stess. Tħabbar iż-żmien tal-bidla meta ngħaddu fir-Ruħ tagħna u nibdew naraw li nistgħu nagħżlu mogħdijiet differenti. Dan iġib fi tmiemhom il-problemi finanzjarji, u juri kemm aħna qrib ta’ deċiżjonijiet li huma veri għall-qalba tal-personalità awtentika tagħna meta nkunu waħedna u impenjati għax-xewqat tagħna.

Ħamsa ta' Muniti Time Line

Passat - Il-qari tal-passat b'din il-karta involuta juri xi żminijiet diffiċli meta moħħna weħel f'linja u neħħilna ħafna mill-ħin li nippruvaw niddeċifraw l-affarijiet waqt li nħarsu fil-post ħażin. Dan huwa żball li sar maħsub biex jgħallimna xi ħaġa, u tfakkira li m'għandniex inħossuna ħatja dwar il-ħela tal-ħin, imma naraw x'kienet il-ħtieġa reali tar-Ruħ tagħna fil-proċess. Dak li hu fil-passat għandu jitħalla fil-passat.

Rigal - Jekk il-preżent huwa mmarkat mill-Ħames ta 'Muniti, l-istat ta' tama tagħna mhuwiex verament stabbilit u sabiex tespandi l-orizzonti tagħna, jista 'jkun aħjar li tippjana vjaġġ lejn art imbiegħda jew issib is-sors ta' barra ta 'ispirazzjoni u motivazzjoni għall-isforzi tagħna. Ix-xogħol iebes jista’ jagħti anqas riżultati u prodott milli antiċipajna, dan biss biex juri li t-triq li għandna quddiemna għandha tkun ħolma u arrikkita b’esperjenzi ġodda u għażliet professjonali (u oħrajn) aktar kreattivi. Huwa f’idejna li ma nibqgħux mwaħħlin f’post wieħed, jew niddependu fuq relazzjonijiet li jżommuna lura biex jgħinuna.

Futur - Il-qari għall-futur tagħna b'din il-karta fit-tqassim mhuwiex eżattament dak li nittamaw li naraw, ovvjament biex nuru li xi wħud mill-għażliet preżenti tagħna mhumiex verament f'armonija max-xenqa ta' qalbna. Dan huwa sinjal li qed naħsbu żgħar wisq u mexjin lejn ċint mhux sodisfaċenti meta nkunu maħsuba biex inxerrdu ġwienaħna u ttiru, u għandna nibdew inħarsu madwar id-direzzjoni li diġà għażilna, peress li nistgħu nibqgħu mwaħħla f’post li jista’ jkun. ġew evitati jekk konna flessibbli biżżejjed.