Temperance Tarot Card

Tifsira tal-Karta tat-Tarot, Imħabba, Maqlub u Aktar x Temperanza Karta tat-Tarot: Temperanza
Pjaneta: Ġove
kliem ewlieni: Sinteżi, Moderazzjoni, Għan, Tkabbir Spiritwali, Virtù
Affermazzjoni: Jien bilanċjat u kalm.
Aqbeż għal:
Tifsira: Ġenerali - Imħabba - Karriera - Saħħa
Time Line: Passat - Rigal - Futur
Oħrajn: Maqluba

Temperanza Tifsira

It-temperanza hija l-karta tal-aċċettazzjoni fejn iċ-ċiklu naturali kollu tal-ħajja u l-mewt, il-passjoni u l-firda, u l-oppożizzjonijiet l-oħra kollha li jiġu bħala ħaġa partikolari, isibu l-għaqda għal kawża komuni u biex aħna nkunu fi triqitna u nsibu l-iskop reali fi ħajja. Tgħaqqad il-maskil mal-femminil, u żżommna f'bilanċ meta s-sitwazzjonijiet jeħtieġu saħħa u reżistenza, jew tenerezza u kompassjoni, skont it-tħossok tal-mument, li ngħixu fil-issa. Din il-karta titkellem dwar it-tkabbir personali u spiritwali, wieħed li jwassalna lejn il-punt ta’ Self fejn nifhmu kif il-kunflitti u l-inkwiet ta’ ġewwa wasslu għal ċerti riflessjonijiet u problemi fid-dinja ta’ barra. Is-simboliżmu tiegħu huwa wieħed mill-alkimija tal-ħajja, u huwa dejjem sinifikanti f'format, għax jirrappreżenta l-punt fejn niksbu t-tweġibiet meħtieġa biex nibdlu l-kors tad-destin jew ninfluwenzaw ħajjitna biex nibdluha b'kull mod li nixtiequ. Se jagħtina dak li għandna bżonn, mingħajr eċċezzjoni, aktar imħabba u sentiment jekk jonqsuhom, jew aktar inizjattiva prattika jekk aħna mwaħħla f'linji emozzjonali u mhux produttivi biżżejjed. L-ilma li jitferra minn tazza waħda għall-oħra jfisser għarfien ta 'l-allat, u jgħaqqad is-simboliżmu ta' Ġove ma 'dak ta' Uranus u s-sinjal ta 'Aquarius maħsub biex iġib messaġġi ta' Alla dritt fuq id-Dinja biex insibu lilna l-mortali.Imħabba

Il-karta tal-irkupru, Temperance turi unità u bilanċ, kif ukoll rispett reċiproku u rispons kondiviż għal kwistjonijiet koroh mill-passat. Huwa simbolu fin ta 'sintesi ta' tnejn, fejn wieħed jikkompleta l-ieħor u sieħeb wieħed ikollu l-affarijiet li l-ieħor jeħtieġ bħalissa. Għalkemm ma titkellimx dwar futur imbiegħed u tindika sitwazzjoni waħda, inħawi attwali jew mument speċifiku fiż-żmien, turi l-iskop profond li għandha relazzjoni f’ħajjitna biex iġġib is-serenità u l-paċi fid-dinja emozzjonali tagħna u tgħallimna kif insibu. hija waħedna. Għalkemm turi tlestija reċiproka, din il-karta hija sfida dwar l-awtosuffiċjenza u d-dipendenza u tagħti informazzjoni dwar ir-rabtiet li nixtiequ nevitaw fir-rabta romantika tagħna.

Karriera

L-affarijiet jirranġaw u ż-żminijiet isiru paċifiċi fuq il-post tax-xogħol meta t-Temperanza tkun f'qari. Din il-karta tidher li taf xi ħaġa li aħna ma nagħrfux u twassalna permezz ta’ tagħlim, espansjoni, seminars ġodda, vjaġġar tan-negozju, u kooperazzjoni mal-barranin u dawk li huma fil-paċi mal-għan li jixtiequ jwettqu. Hija karta eċċellenti għal sħubija jew kooperazzjoni ġdida, speċjalment meta jkun hemm missjoni ogħla biex nibdew fuqha li tipproteġi nies oħra jew il-pjaneta li ngħixu fuqha. Bl-għajnuna tagħha, m'hemm l-ebda tim li ma nkunux nistgħu nikkonnettjaw miegħu u nagħmlu xi ħaġa produttiva mill-kooperazzjoni tagħna anke mal-kollegi l-aktar diffiċli.

Saħħa

Bit-Temperanza fil-qari tas-saħħa, hemm bżonn ta 'żmien għall-irkupru u l-fejqan, anke jekk persuna tista' taħseb li huma lesti bi proċessi li ħolqu problemi tul it-triq. Din il-karta turi li hemm punti ta’ bilanċ li għandna nżommu magħhom, narawhom kif inhuma, u nemmnu fl-intelliġenza aħħarija tal-fiżjoloġija tagħna u l-affarijiet li qed tipprova turi. Għal dawk li huma morda serjament meta jsir il-qari, huwa l-post kalm tal-aċċettazzjoni fejn jistgħu jsiru biss movimenti 'l fuq, sakemm il-persuna tisma' l-emozzjonijiet tagħha stess mingħajr biża' u tħalli l-awtorità interna għal biċċiet u biċċiet. ta’ barra. Il-fejqan jiġi permezz tal-qlubija biex isegwu l-Awtentiku Awtentiku, bil-kwirki kollha inaċċettabbli tiegħu u s-sejħa tal-qalb biex tgħajjat ​​jista 'jkun l-ewwel pass tagħna lejn l-irkupru. Din il-karta ġġorr l-għarfien li d-dgħjufija tagħna hija s-saħħa tagħna u li l-vera qlubija tagħna tinsab fil-prontezza tagħna biex negħreq fl-emozzjonijiet kollha ta’ dwejjaq, rrabjati jew mudlama tagħna.

Temperanza Maqluba

Bit-Temperanza maqluba, jista 'jkollna problemi biex inħaffru l-qalba tal-kwistjoni jew niffaċċjaw emozzjonijiet attwali li għandna bżonn niffaċċjaw. Peress li titkellem dwar il-moderazzjoni jista 'jiġi bħala sinjal ta' twissija għalina biex nieqfu nagħmlu żżejjed ikun xi jkun li qed nagħmlu żżejjed, jew nagħmlu inqas, iżda tipikament juri dak li niħbu minnu fid-dinja emozzjonali tagħna li teħtieġ ħafna attenzjoni. Il-ħila tagħna li nindirizzaw it-telf possibilment ħallietna mwaħħlin fit-trawma, u titkellem dwar persuna li ma tistax tgħaqqad ma’ nies oħra, maqfula fid-dinja ta’ ġewwa tagħha stess, li tħoss l-uniku kuntatt mad-dinja permezz ta’ sforzi spiritwali li lanqas biss jiġu. faċli daqs kemm għamlu darba. Jeħtieġ awtoeżami solitarju, kontemplazzjoni, u li l-emozzjonijiet jiġu kondiviżi b'mod onest u bil-faċilità tal-qalb, minkejja li jkunu mhux mixtieqa għall-oħrajn.

Temperance Time Line

Passat - Meta l-passat ikun ikkulurit b’din il-karta, juri pedament kalm u paċifika mogħti lil ċertu ħarġa u jagħti nota speċjali lill-qari. Jifisser moviment stabbli u sod li huwa morali, ġust, u stabbilit fuq l-imperattivi kollha t-tajba fuq skala kollettiva, mhux biss f’sens personali. Min jaqra l-karti jeħtieġ li jżomm f’moħħu li l-kwistjoni inkwistjoni għandha tiġi rispettata profondament bħala għażla vera u awtentika tal-individwu, anke jekk ħaddieħor ma jifhem l-iskop tagħha.

Rigal - It-temperanza hija l-punt li dejjem nilħqu għalih, il-post fejn is-serenità tiġi wara żminijiet ta’ ġlidiet u niket, meta nkunu biss ferħanin li nkunu ħajjin filwaqt li lesti wkoll naġixxu fuq l-emozzjoni u nsegwu x-xewqat tagħna kull fejn imorru. Jiftaħ qalbna għal esperjenzi inkredibbli, kemm fid-dinja ta’ ġewwa kif ukoll f’dik ta’ barra, u turi l-bilanċ li nsibu fir-relazzjonijiet attwali tagħna, anke jekk niddubitaw l-effett tagħhom fuq l-emozzjonijiet tagħna u qalbna.

Futur - Hekk kif it-Temperanza tiġi fi ġranet, ġimgħat u xhur li ġejjin, nistgħu istantanjament nassumu li qegħdin fit-triq it-tajba u nsibu l-paċi fuq il-passi tagħna, bħalma huma. Dan huwa sinjal qawwi li għamilna tajjeb, segwejna s-sejħa vera tagħna u ma nibżgħux niffaċċjaw il-ġlidiet tagħna llum. Serħan il-moħħ u pożittiv, iġib il-kumdità u l-kuntatti emozzjonali mad-dinja ta’ barra, ma’ nies oħra, u dawk kollha li jużaw għodod differenti fl-istess isem tal-imħabba.Storja tat-temperanza

Fl-eqdem karti Taljani, din il-karta kienet innumerata jew VI jew VII, qabel ma laħqet il-pożizzjoni XIV stabbli tagħha. Hija waħda mill-erba’ virtujiet kardinali u tkellem dwar il-moderazzjoni tipikament rappreżentata minn persuna li tferra’ likwidu minn tazza għall-oħra, dan spjegat bħala taħlita ta’ ilma u inbid biex nuru kif m’għandniex għalfejn naqtgħu qalbna minn xi ħaġa biex inaddfu , żommha f'bilanċ mal-oppost tagħha. Xi wħud mill- verżjonijiet kienu juru t- Tetragrammaton Ebrajk fuq sidru l- anġlu. Peress li l-gverta ta 'Thot Tarot wriet, ġiet imsemmija Art minflok Temperance, u dawwar il-kwalitajiet tagħha għal natura aktar kreattiva u fiżikament produttiva ta' virtù u talent.

raġel kaprikornu u mara libra