Princess (Paġna) ta 'Swords Tarot Card

Tifsira tal-Karta tat-Tarot, Imħabba, Maqlub u Aktar x Prinċipessa (Paġna) tax-Xwabel Karta tat-Tarot: Prinċipessa (Paġna) tax-Xwabel
Pjaneta: Merkurju
kliem ewlieni: Kurżità, Konversazzjoni, Kliem Ċar
Affermazzjoni: Jien nagħżel kull kelma bl-imħabba.
Aqbeż għal:
Tifsira: Ġenerali - Imħabba - Karriera - Saħħa
Time Line: Passat - Rigal - Futur
Oħrajn: Maqluba

Princess (Paġna) ta 'Xwabel Tifsira

L-essenza tat-tfal tal-ħsibijiet tagħna, it-twemmin u l-moħħ eċċitanti u kurjuż li huwa ħerqan li jitgħallem jidher fil-Prinċipessa tax-Xwabel. Hija hi li timmaterjalizza ideat inkredibbli meta tingħata ċ-ċans. Xorta waħda, hemm ftit spazju għal ġlidiet ta 'ego jew xi timbru personali fadal hawn, peress li taħdem b'mod anonimu għall-benefiċċju tal-bniedem kollu. Il-messaġġi li jinġarru minn din il-karta huma l-aktar b'rabta mal-fiżjoloġija tagħna u bidliet li jistgħu jsiru malajr fid-dinja reali jekk inpoġġu moħħna fiha. Hija ġġib fehim ġdid u konversazzjonijiet li huma mimlijin brainstorming u inkredibbli, riżoluzzjonijiet ġodda li aħna ma antiċipajniex. Hija l-element ta’ sorpriża kif ukoll fehim sħiħ u mkabbar tal-persuna l-oħra, iżda biss jekk inkunu msejsa u realistiċi biżżejjed biex nifhmu dak li verament iridu juru dawk li qegħdin quddiemna. Meta tidher din il-karta, nistgħu nkunu ċerti li hemm nota ħafifa u bla ħsieb għas-sitwazzjoni li nkunu fiha, peress li modi prattiċi jiġu daqstant faċli daqs kemm jidħlu ħsibijiet f'moħħna, biss jekk inkunu flessibbli u kunfidenti biżżejjed biex nesprimuhom b'mod ħieles. .Imħabba

Se jiġu riċevuti messaġġi ġodda u bil-Prinċipessa tax-Xwabel f'qari ta' mħabba, wieħed jista' jkun ċert li rabta platonika jkollha laqgħa mad-dinja reali. Hija karta mill-isbaħ biex tispira poeżiji, kanzunetti jew ittri ta’ mħabba, kif ukoll id-djalogi kollha li jpoġġu r-relazzjoni fuq it-tron minflok ma jżommu s-setgħa jew il-valur personali ta’ xi ħadd. M'hemm l-ebda prijoritajiet bejn żewġ persuni hawn u filwaqt li jista 'jitkellem dwar rabtiet paralleli, hija inevitabbilment tispira, tissorprendina, u tiknes saqajhom.

Karriera

B'din il-karta fil-qari tal-karriera, wasal iż-żmien li jiġu implimentati ideat ġodda u bidliet fis-sistema. L-isforzi tagħna se jiġu ppremjati maż-żmien anke jekk ma nisforzawx li nieħdu kreditu għal dak li sar. Jeħtieġ li nifhmu li aħna parti minn sħaħ ikbar, membru ta’ tim, u filwaqt li jista’ jillimita xi ftit il-moviment tagħna u l-immaġni tagħna ta’ Self, jgħinna nqumu fuq saqajna permezz ta’ proċessi mentali inkredibbli u kuntatt mad-dritt. grupp ta’ nies. Kellem lil oħrajn dwar il-kors ta' azzjoni possibbli u ara l-korsijiet u l-istudji li jistgħu jgħinuk titgħallem u tavvanza d-deċiżjonijiet tiegħek.

Saħħa

Peress li l-Prinċipessa tax-Xwabel tirrappreżenta l-art, in-naħa Virgo ta 'Merkurju, hija titkellem dwar l-importanza u l-qawwa intellettwali tal-fiżjoloġija tagħna u bħala tali - għandha t-tweġibiet kollha meħtieġa. Hija taf li l-ġisem tagħna huwa mbenġla l-aktar mill-ego fraġli tagħna, peress li aħna nitilfu l-abbiltà tagħna li jimmetabolizzaw esperjenzi li mhumiex verament personali. Hi trid ugwaljanza, imma trid ukoll li nduru ġewwa u nisimgħu sinjali minn ġisimna minflok ma narawha bħala entità separata li sempliċement ġġib sorpriżi negattivi minn żmien għal żmien.

Princess (Paġna) ta 'Xwabel Maqluba

Meta l-Prinċipessa tax-Xwabel tinstab f’ambjent maqlub, irridu nistaqsu lilna nfusna jekk fil-fatt aħniex qed inkunu infantili waqt li nippruvaw nagħmlu dak li m’għadux iservi għal ebda skop. Tfakkarna li l-għażliet awtentiċi ma jeskludux ir-responsabbiltà, irrispettivament minn kemm nistgħu nkunu eċċitati dwar id-deċiżjonijiet tagħna. Irridu niftakru li ssegwi x-xewqa vera hija l-aktar ħaġa ppremjata li nistgħu nagħmlu, u hija fil-poter tagħna li nbiddlu ċ-ċirkustanzi tagħna bil-qawwa sempliċi tal-ħsibijiet tagħna u l-moħħ tagħna. Il-mistħija tista’ tfixkelna minn wisq għanijiet u interazzjonijiet li jwassluna fid-direzzjoni t-tajba. Hawnhekk, irridu nħaddnu l-fatt li ma nistgħux ngħaġġlu tul il-ħajja filwaqt li nżommu kuntatti u twemmin superfiċjali jekk verament irridu nkunu kuntenti u naħdmu għal xi ħaġa aktar milli diġà għandna.

Princess (Paġna) ta 'Xwabel Time Line

Passat - Il-Prinċipessa tax-Xwabel se turi fil-passat tagħna meta jkun ovvju li tgħallimna xi ħaġa ġdida u bbażat l-isforzi tagħna ta 'kuljum fuq għażliet pożittivi u tfal. Hija tirrappreżenta l-persuna li ispiratna biex nitgħallmu, jew għat-talenti u l-motivazzjoni tagħna stess, qabel ma sirna kritiċi wisq tal-modi tagħna stess biex nisimgħu s-sensazzjoni tal-mument aktar milli nippruvaw nirrazzjonalizzawha u nagħmlu l-affarijiet aktar ikkumplikati billi nippruvaw nisimgħu. tagħmel il-ħaġa adulta.

Rigal - Din il-karta tirrappreżenta l-għatx għall-għarfien, din il-karta titkellem dwar stat miftuħ tal-moħħ meta niġu avżati biex niddiskutu d-dilemmi kollha tagħna u nagħmlu sens minn affarijiet li qatt ma fhimna fil-passat. Iġġib informazzjoni ġdida, nies f’ħajjitna li għandhom xi jgħallmu fuq livell ta’ kuljum, u ċ-ċirku soċjali t-tajjeb fejn inkunu ħielsa li nkunu eżattament dak li aħna. Il-livell ta 'libertà meħtieġ jista' jkun daqsxejn ogħla milli antiċipajna, iżda l-ħelsien se juri li jkun worth it.

Futur - Meta l-futur tagħna jkun ikkulurit mill-preżenza magnífico tagħha, nistgħu nkunu ċerti li għad fadal ħafna x'nitgħallmu qabel ma nkunu lesti biex naġixxu. Moħħna jinsab fit-triq biex jingħaqad ma’ ġisimna, u maż-żmien nifhmu li dak li nisimgħu għandu jinstab fil-qalba ta’ kull ċellola tagħna. Din il-karta titkellem dwar l-importanza tad-dinja fiżika u tal-ġisem tagħna bħala l-bastiment maħsub biex jaqsam l-informazzjoni kollha enerġetika tajba mal-bqija tad-dinja, konxju, onest u mnaddaf minn kliem tossiku u li jweġġgħu. Il-futur għandu kjarifika u n-nies it-tajba biex jiddiskutu s-sitwazzjoni attwali magħhom.