King (Prinċep) tal-Wands Tarot Card

Tifsira tal-Karta tat-Tarot, Imħabba, Maqlub u Aktar x Re (Prinċep) tal-Wands Karta tat-Tarot: Re (Prinċep) tal-Wands
Pjaneta: xemx
kliem ewlieni: Għerf, Kariżma, Onestà
Affermazzjoni: Id-dawl ta’ ġewwa tiegħi jiggwidani.
Aqbeż għal:
Tifsira: Ġenerali - Imħabba - Karriera - Saħħa
Time Line: Passat - Rigal - Futur
Oħrajn: Maqluba

King (Prinċep) ta 'Wands Tifsira

Ir-rwol tar-Re tal-Wands huwa li jagħmel sens tal-istint. Jirrappreżenta l-konnessjoni tal-element intellettwali tal-Arja man-Nar ħruq tal-istint u l-kreattività. L-għerf tiegħu juri l-essenza tal-kontroll tal-bniedem, fejn l-għerf huwa enfasizzat u nifhmu l-potenzjali immensi tagħna, il-limitazzjonijiet tagħna u l-importanza tal-ħin u l-ippjanar f’kull proġett li nixtiequ nsegwu. Din hija karta pożittiva li jkollna fi kwalunkwe qari, għax turi stabbiltà li hija meħtieġa biex l-ideat tagħna jitmexxew u nġibuhom fid-Dinja, b'mod kostanti u b'qalb miftuħa biex noħolqu minnha. Jirrappreżenta l-onestà u l-individwi fil-ħajja tagħna li huma pilastri ta 'appoġġ, responsabbli u leali lejn il-personalità vera tagħna. Juri wkoll li lesti nieħdu r-responsabbiltà sħiħa għal sitwazzjoni sabiex inkunu nistgħu naħkmuha u nsiru konxji tas-saħħa li ksibna minnha kemm setgħet kienet iebsa fil-passat.kif tħobb mara Gemini

Imħabba

Ir-Re tal-Wands huwa figura ewlenija u mudell, u għalkemm jista’ juri rispett reċiproku inkredibbli f’qari ta’ mħabba, jista’ jindika l-importanza ta’ sieħeb wieħed fuq l-ieħor. B'mod arketipali, ir-raġel f'relazzjoni tipika ta 'raġel-mara jista' jiġi mfaħħar, u filwaqt li l-impatt pożittiv tal-karta huwa kbir, kuntatt ma 'emozzjonali u femminili għandu jkun ibbilanċjat magħha jew naraw sieħeb wieħed biss kuntent. Dan hu sinjal li għandna naraw jekk l-affarijiet li tkellimna ħadux il-ħajja u jekk ittieħdetx responsabbiltà sħiħa għal għemejjel reali. B'tali bilanċ kbir ta 'kliem u passjonijiet, aħna ovvjament ispirati biex noħolqu u nimxu, iżda għandna nagħtu attenzjoni għall-progress reali tar-rabta nnifisha għax għandha tiżviluppa malajr u mingħajr restrizzjonijiet biex tissodisfa n-norma ta' karta bħal din u mhux punt għall-iżbilanċ.

Karriera

Meta r-Re of Wands jinstab fil-qari tal-karriera tagħna, ħafna drabi turi li aħna daqsxejn ta’ suċċess u li fit-tfittxija tagħna għas-suċċess wasalna f’ċertu punt ta’ stabbiltà ta’ attitudni li qed inżommu għalih. Din il-karta teħtieġ onestà u ħidma spalla ma’ spalla mal-bżonnijiet tat-tfal tagħna sabiex tkun tista’ tkun fil-fatt sinkronizzata mal-iskop ta’ ħajjitna. Jekk insiru serji wisq, id-dinja emozzjonali tagħna titgħabba minn ġiri għas-suċċess li ma tantx għandna bżonn. Irridu nagħtu eżempju u nagħtu dawl fuq ħaddieħor billi nkunu eżattament dak li aħna, ħielsa u noqogħdu fuq l-awtonomija f’kull sitwazzjoni possibbli.

Saħħa

Infurmati tajjeb u li jiddependu fuq l-istinti, ġisimna għandu ħafna minn xiex jibbenefika b'Re tal-Bastun f'qari tas-saħħa. Xorta waħda, jista 'jindika d-distakk mis-sitwazzjoni realistika u jeħtieġ ħafna stamina u saħħa biex nibqgħu konsistenti mal-għanijiet fiżiċi tagħna. Għandna naħdmu fuq il-fiżika tagħna b'dedikazzjoni, nuru lid-dinja x'nistgħu nagħmlu għall-għanijiet tas-saħħa tagħna stess. Din il-karta tippermettilna nifhmu għal xiex kapaċi ġisimna u x’għandu bżonn, iżda tfakkarna wkoll fir-responsabbiltà li għandna biex inrawmuh sabiex ninfluwenzaw id-dinja kollha taċ-ċirkustanza tagħna.

King (Prinċep) tal-Wands Reversed

Meta r-Re tal-Wands jinqaleb, jista’ jmur għall-estremitajiet tal-ego fejn wieħed imexxi t-triq għall-oħrajn bil-modi żbaljati kollha, l-awtoritajiet ma jiġux rispettati għall-ebda raġuni jew ribell jiġġieled għall-ġustizzja meta ma jifhmux verament l-ideal tagħhom stess. . Timbottana biex infittxu d-dawl ta’ ġewwa tagħna u s-setgħa vera li niddependu fuqha, minflok ma niġru għal kwalunkwe għan ta’ awtoritajiet ta’ barra jew nippruvaw nirregolaw meta għadna ma nkunux maturi biżżejjed biex nagħmlu dan. Karta ta’ djalogi onesti, tista’ turi li qed niġu gideb minn dawk li qed jipproteġuna, peress li jneħħulna l-poter u ma jirrispettawna l-kapaċitajiet.

Re (Prinċep) ta 'Wands Time Line

Passat - Ir-Re tal-Wands fil-passat normalment juri li wasal iż-żmien li nħossu u nibdew idea llum, bħallikieku l-pedament ġie stabbilit u l-pjanijiet tagħna nġiebu sal-punt fejn jistgħu jiġu manifestati biss. Jeħlisna mit-tensjoni u l-biża’, billi nitkellmu dwar pedamenti misjuba fis-sens komun u konfini b’saħħithom, kif ukoll relazzjonijiet li huma rispettużi u arrikkit b’komunikazzjoni qawwija u kreattiva.

Rigal - Preżenti fil-preżent, din il-karta titkellem dwar l-intenzjonijiet ċari tagħna u l-istat tal-moħħ li jinżel għal ħsieb kreattiv wieħed kull darba. Aħna lesti li jiddi u nagħmlu xi ħaġa ġdida, nibqgħu veri u stabbli fiż-żraben tagħna stess. Jindika l-awtosuffiċjenza u ammont b'saħħtu ta 'kburija, kif ukoll l-approċċ stabbli għal ċirkostanzi fejn il-qalba tal-attitudnijiet tagħna ma tkunx kompromessa. Għalkemm jista 'jkun nieqes mill-emozzjoni, huwa alleat b'saħħtu li għandna fid-dinja tagħna llum.

l-aħjar sinjal għal mara libra

Futur - Meta wieħed jitkellem dwar pożizzjonijiet għolja u poter, kif ukoll individwi b'saħħithom f'ħajjitna, ir-Re tal-Wands huwa tħabbira ta' laqgħat u mumenti importanti li se jpoġġuna fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Jagħtina ċarezza dwar min għandna nafdaw u fejn irridu niffukaw l-enerġija tagħna biex nagħmlu xi ħaġa produttiva ma’ sħabna, kollegi u superjuri tal-għażla tagħna. Li tagħtina ħafna opportunitajiet, kuntatti ma 'soċjetà għolja u saħħa kreattiva, turi li se nkunu ppremjati għall-isforzi tedjanti li għamilna fihom sa issa. Kaptan tan-negozjati u l-komunikazzjoni, huwa wkoll riżoluzzjoni għal kwalunkwe kunflitt attwali.