Mara Scorpio

Informazzjoni dwar il-mara Scorpio x

Mara ScorpioFl-imħabba

Din hija mara li l-intenzjonijiet u l-istati ta’ ġewwa tagħha ħafna drabi huma mifhuma ħażin. Hija tappartjeni għas-sinjal sfortunat ta 'emozzjonijiet miċħuda li n-nies jiġġudikaw u jaħarbu minn, wisq spiss. Meta tħobb, taqbeż fl-aktar ġabra profonda ta’ emozzjoni li qatt magħrufa. Mis-sinjali kollha tal-Ilma, hija dik li tirrappreżenta l-profondità tal-emozzjonijiet femminili, sesswali, protettivi u mwaqqfa fil-qalba tad-Dinja. Hija se turi l-imħabba tagħha permezz ta 'azzjonijiet li ma jistgħux ikunu qarrieqa u qatt m'int se tara mara Scorpio tease jekk ma tridx tinvolvi ruħha. L-intenzjonijiet tagħha huma ċari, l-imħabba tagħha saħansitra aktar ċara, sal-punt li tweġġa’. Meta jiġri dan, minħabba l-profondità tal-uġigħ tagħha, hi tista 'ssir l-agħar ghadu tiegħek.
Mara ScorpioIs-sesswalità

Kulħadd jista’ jitgħallem dwar is-sesswalità mingħand din il-mara. Jekk ma weġġgħetx wisq fir-relazzjonijiet preċedenti tagħha, hi se tgħaqqad l-emozzjonijiet mas-sess f'bilanċ perfett. Is-sesswalità tagħha hija xi ħaġa li tiddefinixxiha, u jeħtieġ li tmur fil-fond daqskemm qalbha hija lesta li tmur. M'hemm xejn faċli jew ħafif hawn, u l-esperjenzi sesswali tagħha jeħtieġ li jkunu passjonat u spontanju, iżda maħsub, interessanti, u madankollu parti importanti mir-rutina tagħha, sodisfaċenti u madankollu tagħti. Anke jekk din tista’ tidher bħala sfida vera għal kull sieħeb, hija faċilment kuntenta u sempliċiment teħtieġ xi ħadd li jħobbha u jirrispetta x-xewqat tagħha, għax m’għandha l-ebda problema li jkollha inizjattiva biex toħloq dak kollu li teħtieġ lilha nfisha.


Mara ScorpioFir-Relazzjonijiet

Ir-relazzjonijiet tagħha dejjem sejrin fl-estrem, għall-inqas ġewwa moħħha u qalbha. Anke jekk hija mgħallma sew biex taħbi kif tħoss, hi se takkumula kull emozzjoni li qatt kellha u ttemm ir-relazzjonijiet għal raġunijiet li jidhru li ma jistgħux jiġu spjegati. L-għan ewlieni għal kull sieħeb tagħha għandu jkun li ssib il-mod kif tikkomunika mingħajr kliem. Jeħtieġ li tinħass minflok tinstema’, u li tisma’ m’għandhiex tkun kwistjoni bi kliem li jaqtaʼ daqs skieken il-biċċa l-kbira tal-ħin. Hija tista 'tkun possessiva, iżda qatt mhu se titlob għal affarijiet li mhix lesta li tagħti lura. Jekk trid li xi ħadd jibqa’ fidil lejk sal-mewt, ikollok tissodisfa l-bżonnijiet tagħha u turiha li inti tagħha kemm trid li tkun tagħkom.


Tista' tafda tiegħekMara Scorpio

Iva, sakemm ma tkunx iweġġgħu. Meta s-sentimenti tagħha huma mweġġgħin, hi ma tantx taf kif taġixxi, u għandha problemi biex issib maħfra ġewwa qalbha sakemm jinkiseb is-sens ta 'ġustizzja karmika tagħha. Dan jista’ jibdelha f’dak l-ex vendikattiv li kulħadd jidentifikaha faċilment, iżda din mhix regola. F'ħafna sitwazzjonijiet, din hija mara li sempliċement taf - dak li jmur, jiġi madwar. Hija tifhem li l-Univers dejjem jieħu ħsieb kull att, u anke meta jweġġgħu, numru kbir ta 'nisa Scorpio se jibqgħu leali lilhom infushom, mingħajr l-intenzjoni li jħammġu l-onestà tagħhom jew il-vokabularju tagħhom.


DatingMara Scorpio

Li tmur ma 'mara Scorpio tista' tkun pjuttost rollercoaster. Hija trid eċċitament, bidla u ma tistax iċedi għall-ambjent qadim u tagħmel ir-rutina tas-soltu kuljum. Hija trid titgħallem affarijiet ġodda, tesperimenta u jkollha ħafna laqgħat fiżiċi u tensjoni sesswali. Xorta waħda, tkun kemm tidher, fuq kollox trid tenerezza u kura. L-akbar ħolma tagħha hija li ssib lil xi ħadd li jittrattaha sew, u minkejja li forsi ma tħobbx tmur fir-ristoranti li jżuru l-koppji kollha jew tmur il-films għal xi rumanz, hija dejjem tkun fil-burdata għal mixja max-xmara. jew vaganza twila barra mill-belt. Meta tingħata dak li għandha bżonn, hi se ssegwi lil sieħeb tagħha kullimkien


FehimIl-Mara Scorpio Tiegħek

Hija mhix mara tipika, immexxija minn Pluto u Mars, iżda aktar bħal alla ta 'inizjattiva femminili, prattiċità u saħħa. Ġisem tagħha huwa t-tempju tagħha, u trid tħoss mħabba fiżika aktar minn kull ħaġa oħra f’ħajjitha. Madankollu, mhuwiex faċli għaliha li taċċetta l-personalità li twieldet biha, u ħafna drabi tħalli lix-Xemx tagħha ssir din il-massa ta 'enerġija bi ngħas li mhix iffukata f'affarijiet li tħobb. Jeħtieġ li l-karriera tagħha tiġi stabbilita u verament trid tifhem dak li trid mill-ħajja. Jekk ma tagħmilx hekk, il-frustrazzjoni tagħha u s-sentiment li ma tidħolx fl-aspettattivi jew fil-bżonnijiet ta’ ħadd, jistgħu jagħmluha daqsxejn diffiċli wisq biex timmaniġġjaha.


Mara ScorpioJħobb u Dislikes

Hija profonda, intelliġenti u għandha konfini sodi. Meta tħobb, tħobb b’qalbha kollha u lesta tmut għal dik l-emozzjoni reali. Dan jagħmilha sensittiva ħafna, tibża’ mit-tradiment, u ħafna drabi mweġġa’ u rrabjata.


Kif Agħżel Rigal GħalikMara Scorpio

Min-nisa kollha li twieldu bix-Xemx fis-sinjali l-oħra kollha taż-żodijaku, il-mara Scorpio hija probabbilment l-aktar ta 'sfida fejn jidħlu rigali. Tħobb is-sorpriżi, u se tgħożż kull att tajjeb u ħsieb li jġib fid-direzzjoni tagħha. Madankollu, meta tqum sitwazzjoni impenjattiva, bħal għeluq sninha jew anniversarju, ħafna mill-imsieħba tan-nisa Scorpio jaqgħu f'disprazzjoni għax ma jista 'jinxtara xejn li se jissodisfaha. Dan sempliċement mhux minnu. Hija tagħti l-impressjoni ta’ xi ħadd li huwa awtosuffiċjenti, xi ħadd li m’għandux bżonn, imma jekk tisma’ b’attenzjoni, tista’ tiskopri li ssib ferħ fl-iżgħar ħaġa. Hija mhux se tieħu ħsieb dehbijiet sakemm ma taqbilx mal-karattru tagħha, iżda tista 'taqa' f'biċċiet fuq stilel fluworexxenti għall-kamra tas-sodda tagħha. Il-preżent tagħha jeħtieġ li jkollu emozzjoni vera moħbija warajh, u ma tistax titlif jekk tħares biss ġewwa qalbek.