Sagittarius Man

Informazzjoni dwar Sagittarius Man x

Raġel Sagittariusfl-imħabba

Meta raġel Sagittarius iħobb, mhu xejn ġdid. Ix-Xemx tiegħu tinsab f’sinjal immexxi minn Ġove u dan jagħmilha suxxettibbli li jħobb malajr, jaġixxi bħal rebbieħ li jrid jirbaħ il-qlub ta’ ħafna. B'mod ġenerali, tajjeb li dan ir-raġel iżomm 'il bogħod għal xi żmien, sakemm l-intenzjonijiet tiegħu jsiru ċari u l-emozzjonijiet tiegħu stabbli. Anke jekk se jgawdi spontanjetà u rumanzi li jibdew fuq kapriċċ, ikollu ċ-ċans li japprofondixxi s-sentimenti tiegħu biss meta jkollu għalxiex jiġġieled. Huwa jappartjeni għall-element tan-Nar wara kollox, u huwa dejjem importanti għalih li jkun attiv u sfidat fil-passjoni tiegħu, fi triqtu biex jirbaħ qalb xi ħadd.
Raġel Sagittariussesswalità

Is-sess ma 'raġel Sagittarius huwa normalment pjaċevoli. Ma jbatix min-nuqqas tipiku ta’ kunfidenza u, bħal f’kull ħaġa fil-ħajja jixtieq li jkollu ħin tajjeb fir-relazzjonijiet sesswali tiegħu. Jista 'jkun pjuttost promisku u jibdel ħafna msieħba sesswali, iżda dan jista' jagħmilha dilettant eċċellenti li jifhem kif jissodisfa s-sieħba tiegħu. Bħala raġel immexxi minn Ġove, jħobb kollox fl-abbundanza, is-sess ukoll. Xorta waħda, din in- natura mmexxija minn Ġove titkellem dwar fidi. Jekk ipoġġi l-fidi tiegħu f’imħabba vera waħda, ċansijiet li jdum fir-relazzjonijiet tiegħu, xi drabi biss minħabba konvinzjoni. Jekk jagħmel hekk, dan jagħtih biżżejjed fond emozzjonali biex ikun l-imħabba vera ta 'xi ħadd.


Raġel Sagittariusfir-relazzjonijiet

Huwa sempliċement mhux stabbli. Jista 'jkun offensiv li wieħed jgħid li raġel Sagittarius mhuwiex affidabbli, iżda dan huwa l-eqreb lejn il-verità fejn jidħlu r-relazzjonijiet tiegħu. Jista 'jkun perfettament affidabbli fuq bażi ta' kuljum, imma min jista 'jgħid kif is-sentimenti tiegħu se jiżviluppaw għada jew fi ftit sigħat biss? Sagittarius huwa sinjal mutabbli, u l-element tan-Nar jagħti lil dan ir-raġel veloċità biżżejjed fil-bidliet tiegħu li jidher diffiċli biex iżommhom. Xorta waħda, meta jsib ruħu f’relazzjoni ma’ sieħeb li jista’ jsegwi l-pass tiegħu, hemm ċans kbir li jsir impenjat, fidil u mhux tas-soltu stabbli. L-iktar ħaġa importanti li jrid isib fir-relazzjoni tiegħu hija l-iskop u s-sens ta’ futur sinifikanti.


Tista' tafda tiegħekRaġel Sagittarius

B'mod ġenerali, dan huwa raġel li ma gidebx tajjeb ħafna. Huwa għalhekk li rari jagħżel li jagħmel dan, anke meta ma jkunx fidil jew iħobb lil xi ħadd ieħor. Nistgħu ngħidu li jista’ jiġi fdat f’dak li għandu x’jaqsam mal-affarijiet li jgħid, imma ma jistax ikun verament fdat fejn tidħol l-istabbiltà tal-affezzjoni emozzjonali tiegħu. Huwa wkoll bniedem li faċilment se jċedi għal kull xorta ta’ delużjonijiet u idealiżmu, u dan jista’ jagħmillu mhux ta’ min jafdah, mhux għax jigdeb lilek, imma għax jigdeb lilu nnifsu u jara d-dinja permezz ta’ nuċċali roża.


DatingIrġiel Sagittarius

Jitmur ma 'raġel Sagittarius jista' jkun oerhört divertenti. It-tbissima kbira tiegħu tagħmilha impossibbli għalik li tgħid le għal kwalunkwe idea u attivitajiet ġodda tiegħu li jissuġġerixxi. Il-fidi tiegħu kultant redikola fir-riżultati xxurtjati tista 'tġiegħlu jagħżel attivitajiet estremi jew saħansitra perikolużi, u għandu bżonn sieħeb miġnun biżżejjed biex isegwi, iżda xorta intelliġenti biżżejjed biex iwaqqafh meta jkun meħtieġ. Dan ma jfissirx li għandu bżonn kontroll, iżda aktar moħħ razzjonali biex jgħinu jagħmel l-għażliet it-tajba. Id-dati miegħu qatt mhu se jkunu dejjaq, u għalkemm ikun irid imur il-films u jieħu pranzu sabiħ, affarijiet sempliċi bħal dawn mhux se jissodisfaw il-ħtieġa tiegħu għall-avventura. Jekk il-finanzi tiegħu jippermettu, huwa probabbli ħafna li diġà fit-tieni data tiegħek tista 'tispiċċa miegħu f'ajruplan jet lejn destinazzjoni 'l bogħod.


FehimIrġiel Sagittarius

L-irġiel Sagittarius ħafna drabi huma interpretati ħażin bħala superfiċjali u infantili. Min jixtieq jifforma relazzjoni ta 'kwalità ma' dan ir-raġel jeħtieġ li jifhem li s-sinjal ta 'Sagittarius huwa kontinwazzjoni ta' Scorpio filwaqt li jippreċedi Kaprikornu, għalhekk ma jista 'verament ikun hemm xejn superfiċjali dwaru. Dan hu l-bniedem li jfittex il-verità u mhux se jistrieħ sakemm isibha. Dan ma jfissirx biss li jfittex l-onestà fl-imsieħba tiegħu, iżda s-sentimenti interni onesti tiegħu stess. Ħafna drabi lanqas biss ikun jaf għaliex ma jridx jibqa 'fl-istess relazzjoni, jew għaliex għandu bżonn daqshekk bidla u avventura. Dan ma jwaqqaf lil ħadd madwaru biex jifhem li dan huwa minħabba t-tfittxija tiegħu għal dik id-direzzjoni waħda, vera. Irid isib il-post tas-sinteżi assoluta u l-verità, u biss meta jsibha ma’ persuna waħda, jibqa’ fidil u impenjat lejhom.


Sagittarius ManJħobb u Dislikes

Huwa inaffidabbli, infantili, faċilment jitlef l-attenzjoni u kultant jista’ jkun pushy, bil-ħtieġa li jimponi l-opinjonijiet u l-konvinzjonijiet tiegħu fuq ħaddieħor. Min-naħa l-oħra, huwa ottimist, mimli fidi f’futur aħjar u mimli enerġija biex joħloq dak kollu li jaħseb fih, jew jgħin lil ta’ madwaru meta jkun fil-bżonn.


Kif tagħżel rigal għalikSagittarius Man

M'hemm xejn aktar faċli milli tixtri biljett tal-ajruplan għar-raġel Sagittarius tiegħek. Għal kwalunkwe destinazzjoni. Hu se jkun sodisfatt ukoll bil-biljett tal-linja, imma jekk ikollu ċ-ċans li jtir, il-gratitudni tiegħu timmultiplika ħafna. Jħobb l-affarijiet kbar u ikkuluriti, anke meta tarah biss iswed, beige u griż. Dejjem tista’ tagħżel ktieb taċ-ċajt, affarijiet umoristiċi li jgħidu t-tfal, filosofija u tfittxija għall-verità. Huwa se jistma rigal inutli jekk ikun assurd biżżejjed, allura mur b'sinjal tat-traffiku għall-appartament tiegħu jew xi ħaġa simili li jaħseb li qatt ma jieħu.