Seba 'Wands Tarot Card

Tifsira tal-Karta tat-Tarot, Imħabba, Maqlub u Aktar x Seba' ta' Bastun Karta tat-Tarot: Seba' ta' Bastun
Pjaneta: Mars
kliem ewlieni: Attakk, Blunt, Difiżi
Affermazzjoni: Nissaporti, stabbli u kalm.
Aqbeż għal:
Tifsira: Ġenerali - Imħabba - Karriera - Saħħa
Time Line: Passat - Rigal - Futur
Oħrajn: Maqluba

Seba 'Wands Tifsira

Filwaqt li s-Seba’ ta’ Bastun spiss jiġi interpretat bħala attakk ta’ xi ħadd u affarijiet li se jnaqqsu l-provvista tal-ossiġnu tagħna u jimbuttawna b’mod drammatiku permezz tal-bidla, fil-fatt hija l-karta tal-konfini personali li rridu nżommu magħhom meta nkunu konxji li nkunu f’tagħna. pożizzjoni leġittima. Din il-karta tridna nsibu ertjar, b'saħħtu biżżejjed u prattiku biżżejjed biex ma nintefgħux il-binarji biss minħabba ostakli żgħar jew indħil anqas importanti u tentattivi ta 'oħrajn biex jitmaw is-suċċess tagħna. Se jiddubita l-prijoritajiet tagħna, jagħmilna dgħajfa biex jagħmilna saħansitra aktar b'saħħithom, u jitlob li l-istinti interni u r-rabja tagħna joħorġu fil-wiċċ sabiex inkunu nistgħu tassew nippruvaw li aħna denji tal-battalja li nħossu li l-Univers riedna nimpenjawha għaliha. . Il-kunflitt jista 'jkun parti waħda mill-immaġini, iżda mhux bilfors ikun ġlieda jew battibekk f'sens komun. Dan il-kunflitt jista 'jiġi b'modi mhux tas-soltu, f'daqqa u minn nies li ma nistennewx nuqqas ta' qbil magħhom, muri permezz ta 'manipulazzjoni, partijiet terzi, jew interferenza dellija fix-xogħol tagħna.Imħabba

Din il-karta ġġib l-usurpaturi fl-immaġini u jekk persuna tkun diġà involuta b'mod romantic, titkellem dwar brute jew terza persuna sesswali b'mod aggressiv li se tindaħal fl-istabbiltà tar-rabta tagħhom. Tlieta fil-fatt hija folla, iżda l-fiduċja tista 'tiġi ttestjata hawn, kif ukoll il-kapaċità taż-żewġ imsieħba biex jaraw il-kwalità meħtieġa għal relazzjonijiet fit-tul, mħabba u impenjati biex jirnexxu. Dawk li huma waħedhom jistgħu jkunu sorpriżi b'laqgħat li huma wisq pushy u kkuluriti f'wisq inizjattiva għall-gosti tagħhom, u xi wħud jistgħu jkunu s-suġġett ta 'adorazzjoni ta' persuna li m'għandhiex il-kapaċità emozzjonali li tagħmel l-ewwel pass b'saħħtu u matur. , fi kwalunkwe direzzjoni.

Karriera

Seven of Wands huwa kompetitur u xi ħadd li rridu negħlbu fit-triq tagħna lejn il-kobor. Dan huwa xi ħadd li qed jinterferixxi mal-pjanijiet tagħna u m'għandux għalfejn ikun persuna fid-dinja ta 'barra. Jista 'juri l-battalja interjuri tagħna stess ta' prijoritajiet li għandha mod wieħed biss dinjituż biex tiġi solvuta. Biex inżommu l-konfini personali u r-rispett personali, irridu niġġieldu biex niġu rikonoxxuti u l-kisbiet tagħna mill-imgħoddi jistgħu jintesew għal mument għax xi ħadd ieħor tgħammix u jiddi b’biċċiet żgħar ta’ tifsira f’għemilu. Ftakar fil-valur tiegħek u l-kobor tal-ideali li qed tipprova ssegwi u xejn mhu se jfixkellek tassew.

Saħħa

Din il-karta turi problemi fis-sistema immunitarja ta 'wieħed u r-rispons intens għal influwenzi allerġeniċi ta' barra u laqgħat tossiċi ta 'kull tip. Jista 'jġib deni għoli hekk kif il-battalji interni tagħna jseħħu u jaffettwaw is-sens kollu tagħna ta' stabbiltà li jinterferixxu mas-sens ta 'bilanċ tagħna u s-sistema nervuża tagħna. Is-saħħa fiżika u r-rutina jeħtieġ li jinżammu, bit-taħriġ isir l-aktar parti komuni u naturali tal-ħajja. Il-moviment għandu jiġi enfasizzat kif ukoll it-teħid ta 'vitamina tagħna, u li jkollna biżżejjed mistrieħ jista' sempliċement iwassalna minn żminijiet ta 'kriżi mingħajr grif.

Seba 'Wands Maqluba

F'pożizzjoni maqluba, Seven of Wands mhix eżattament l-aqwa ħabib tiegħek u jeħtieġ li tinqara sew biex tinftiehem bis-sħiħ. Minbarra li tippontana lejn il-kontemplazzjoni dwar l-enerġiji tagħna stess, teħtieġ xogħol enerġetiku, kuntatt ma 'l-antenati tagħna, u biex tara liema persuna fil-linja ta' l-antenati tagħna kellha l-għan tagħha li tipprevjeni tali tkabbir li issa ovvjament aħna lesti li nilħqu iżda kontinwament jintrefgħu. binarju. Primarjament, din il-karta hija t-test tal-fidi u d-dedikazzjoni għall-missjonijiet mill-qalb fil-ħajja, iżda meta taqsam għal isfel, teħtieġ livell ġdid ta’ impenn lejn l-Innifsi, fejn nagħrfu l-importanza ta’ dawk li qagħdu quddiemna u ħallewna ċerti strambi. u kunflitti moħbija biex isolvu.

Seba 'Wands Time Line

Passat - Il-pożizzjonament tas-Sebgħa ta 'Wands fil-passat huwa kemmxejn stramba, għax turi l-linja ta' affermazzjoni u kunflitt, rikonoxximent u taqbida, u jġiegħelna nistaqsu lilna nfusna jekk verament irbaħniex din id-darba. Dan jew se jpoġġina fir-rwol ta 'osservatur kritiku li jġiegħel opinjonijiet u attitudnijiet fuq il-fluss enerġetiku b'saħħtu ta' nies oħra, jew jitkellem dwar l-ostakli li dehru f'oħrajn u l-aggressjoni tagħhom li aħna rnexxielna jew ma rnexxilniex nirreżistu. L-affarijiet saru aktar faċli hekk kif ħloqna xi distanza u rrikonojna l-forza attwali tal-impatt tal-influwenzi ta 'barra.

Rigal - B'din il-karta biex nitkellmu dwar l-istat attwali tal-moħħ, il-qalb u s-sitwazzjoni tagħna, huwa ovvju li qed niġu ttestjati mill-Univers innifsu u għandna bżonn nistaqsu lilna nfusna kemm hi importanti għal qalbna l-ħaġa li qed nippruvaw nipproteġu tassew. . Jekk tkun fuq nett tal-lista ta 'prijorità tiegħek sempliċement ħawwad kwalunkwe influwenzi ta' barra, kummenti li jweġġgħu jew indħil u approċċi aggressivi, u kompli sakemm tkun laħqet l-għan li ispirak għal żmien twil.

Futur - Issettjat fil-qari futur, Seven of Wands juri bidla li se teħtieġ il-flessibbiltà tagħna. Ir-relazzjonijiet u l-kwistjonijiet fuq ix-xogħol jistgħu jinqatgħu bin-nofs, u jħalluna solitarji jew imbenġlin, u rridu naraw li jeħtieġ li jiġri ħafna aktar sabiex ir-rabtiet u l-istrutturi tagħna jitkissru. Hawnhekk, tagħtina ċarezza u għerf li ma ninħabbtux fi battibekki bla sens jew kunflitti li jneħħulna l-enerġija, bħallikieku kien punter biex nippreparawna għal affarijiet li jista’ jkun jonqoshom is-saħħa biex negħlbu u nħabbtu wiċċna jekk jonfqu l-enerġija tagħna issa.